Skip to content

Over ons

Aannemersbedrijf Fons van der Venne BV…… Beter dan goed!

Aannemersbedrijf Fons van der Venne BV is een relatief kleinschalig aannemersbedrijf in Ossendrecht dat dicht bij zijn klanten staat en deze op professionele wijze adviseert en begeleidt. Het bedrijf werd in 1984 opgericht door Fons van der Venne waarna zijn zoon Frank het in 1996 overnam. Zijn partner Veronique verzorgt de administratie en samen runnen zij het moderne en veelzijdige bedrijf.

Het werkgebied beperkt zich niet alleen tot de Zuidwesthoek, maar strekt zich ook uit tot België. Ook in ons buurland voldoen ze aan de eisen om alle voorkomende werkzaamheden te mogen uitvoeren. Sinds de start van het bedrijf zijn een groot aantal fraaie bouwprojecten opgeleverd. Volgens Frank variëren de opdrachten van deurklink tot winkelcentrum en niet alleen nieuwbouw maar ook verbouw, schadeherstel en renovatie. Het bedrijf heeft alles zelf in de hand waaronder het logistieke gebeuren. Trots wijst hij op de eigen vrachtauto en verreiker.

Bijzonder noemt Frank dat nog niet zo lang geleden het dak van een woning in Bergen op Zoom compleet werd opgetild om zo een verdieping toe te voegen aan de woning. Het dak werd op een stalen constructie geplaatst en opgetakeld. Eenmaal op de juiste hoogte werden stalen poten geplaatst waarop de dakconstructie rust. Daarna konden de kozijnen en de gevelpanelen worden geplaatst en begonnen worden met de afwerking. Het bijzondere project kon rekenen op erg veel belangstelling.

Als een rode draad door de bedrijfsvoering loopt het streven om te voldoen aan de eisen en wensen van zijn klanten met een open en transparante communicatie naar alle bij het bouwproces betrokken partijen. Voor de aanvang van alle projecten worden duidelijke afspraken gemaakt om het bouwproces optimaal te laten verlopen. Voordeel van de kleinschaligheid in zijn bedrijf noemt Frank dat er een aanspreekpunt is die weet waar het over gaat. Dat betekent korte communicatie lijnen en dat werkt voor iedereen uitstekend zegt Frank lachend. Vaak zien zijn klanten al aan de offertes dat er professioneel en met aandacht naar gekeken is. Met plezier werkt hij de ideeën van zijn klanten uit tot realiseerbare plannen. Ontwerpen, richtprijzen, bestektekeningen en complete bouwvergunningen worden desgewenst geregeld inclusief bouwbegeleiding en oplevering.

Daar waar mogelijk worden duurzame materialen en technieken toegepast en de aandacht voor energiebesparing, recycling en het beperken en scheiden van afvalstromen is vanzelfsprekend.

Frank is sterk voorstander van eenvoud in zijn bedrijf. Samen met motivatie, flexibiliteit en professionaliteit van zijn bouwteam vormen deze ingrediënten de basis in zijn bedrijf. Je kunt hem met zijn veelzijdigheid gerust een duizendpoot noemen. En als het nodig is springt hij ook zijn vakmensen nog bij op de bouwplaats. Het bedrijf heeft een vaste kern ervaren vakmensen die de meest voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Specifieke werkzaamheden, zoals het maken van funderingen en lijmwerken worden uitbesteed naar vaste onderaannemers.

De termen “bouwen” of “aannemen” van nu zijn absoluut niet meer te vergelijken met de tijd waarin zijn vader het bedrijf oprichtte zegt Frank. Reden voor hem om er alles aan te doen om zijn bedrijf te laten voldoen aan de eisen die aan een hedendaags bouwbedrijf worden gesteld.

Om in te spelen op de hoge verwachtingen van zijn klanten wordt continu geïnvesteerd om het bouwproces nog efficiënter te laten verlopen. Trots is Frank op zijn vrachtwagen met een containerafzetsysteem. Zijn eigen verreiker van 625 meter is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk! Het werkt fantastisch zegt hij en met de golf aan dakrenovaties die op hem afkomen kun je het gerust een makkie noemen om een dak te vervangen. Met een eigen ontworpen afzetcontainer is de verreiker direct te verplaatsen van de ene naar de andere bouwplaats.

Behalve de ruime ervaring als aannemer is hij ook een geboren en getogen bouwer en dat merken zijn klanten direct. Sterk punt in zijn bedrijf is het advies vooraf. Dat is noodzakelijk omdat de beïnvloedbaarheid afneemt naarmate het bouwproces vordert. Voor Frank is het belangrijk dat zijn opdrachtgevers naderhand niet voor verrassingen komen te staan.

In het gesprek met de enthousiaste Frank kom je inderdaad tot de conclusie dat zijn bedrijf sterk is in eenvoud en dat siert het prachtige bedrijf met een zeer goede reputatie. Met zo`n enthousiaste bedrijfsvoering zal dat ook wel zo blijven. Voor de toekomst van het bedrijf zit het wel goed daar aan de Mutsestraat in Ossendrecht.

Vragen of wilt u terug gebeld worden?